Introduksjon til symboler

Skrivervennlig versjon

Symboler er blitt brukt i alle samfunn som en enkel og direkte måte å kommunisere på. Vi ser symboler rundt oss overalt i hverdagen.

Vanlige symboler

Personer med kommunikasjonsvansker har brukt dem i stor utstrekning. Med utviklingen av teknologien kom ikke bare muligheten til å utvikle materiale FOR personer med kommunikasjons-vansker, men også muligheten for dem selv til å skape med symboler. Symboler brukes nå som innfallsvinkel til å lese og skrive, og støtter både læring og større uavhengighet.

Neste: Symboler: hvem kan de hjelpe?
Neste side