Om Symbolisering

Skrivervennlig versjon

1. Velg det bildet som passer best

Mange ord kan ha ulike meninger eller ulike nyanser. Det er viktig at du velger det rette symbolet til å representere meningene dine. Den smarte symboliseringen i SymWriter vil hjelpe til med å gjenkjenne ordklassen. For eksempel kan ordet ”så” være to forskjellige verb, et substantiv, adjektiv, konjunksjon eller interjeksjon.

Den smarte symboliseringen i Symwriter analyserer grammatikken i setningen og vil velge å vise det symbolet som passer best, der det er mulig.

I den følgende setningen har hver del forskjellige ordklasser, og derfor vil den smarte symboliseringen tilby fornuftige valg.

Smart symbolisering i Symwriter

Det går an å skille to betydninger av verbet ”å så”, men det er ikke mulig å skjelne mellom to substantiver, så da må en velge:

Å så

2. Nivåer på symboliseringen

Det er ulike syn på hva som er et passende nivå for symbolstøtte til tekst. Det er to typer av symbolbruk:

  1. En hvor leseren er avhengig av symboler for å skaffe informasjonen.
  2. En hvor leseren primært får tilgang til informasjonen gjennom teksten, men blir støttet av symboler for nøkkelbegreper og spesielle ord.

Leseren kan være avhengig av symbolene, kanskje fordi de har kognitive vansker som gjør avkoding av teksten vanskelig, eller fordi de har reelle vansker med språket. I disse tilfellene er det ikke viktig å støtte hvert eneste ord i tekst (og ev. tale), men at alle nøkkelbegrepene er representert med symboler.

Eksemple fra wls med flodhest i gjørma

Når leseren stort sett kan lese teksten, får symbolene en mer støttende birolle, og kan ev. brukes kun som støtte for spesielle ord. For eksempel kan en elev som lærer om elektrisitet, kanskje lese ordene og være i stand til å bygge en strømkrets, men kan fremdeles være forvirret om begrepene spenning og strøm. Da kan symbolene minne leseren om begrepene bak ordene.

Eksempler fra wls