NorMedia Logo Symboler.no Logo
Tilgjengelig info for alle - Om NorMedia 14

Om NorMedia

NorMedia tilbyr flere programmer innenfor symbolbruk. Kort fortalt kan NorMedia som selskap beskrives slik med symboler:

NorMedia tilbyr løsninger for inkludering og undervisning for alle alderstrinn.

NorMedia tilbyr pedagogisk programvare for skole og hjem.

Selskapet har mer en 20 års erfaring innenfor tilgjengelighet og inkludering.

Copyright:
Innhold: NorMedia AS / Symboler.no
Symboler: Widgit LTD, ved WLS symboler, Mayor Johnson ved PCS symboler.
All kopiering og videre distribusjon av innhold må avtales med NorMedia AS.