Tilgjengelig info for alle

Skrivervennlig versjon

Ikke alle kan lese dette...

tilgjengelig informasjon - bilde 1   tilgjengelig informasjon - bilde 2

...men det hjelper godt med symbolstøtte:

tilgjengelig informasjon - symboler på et skilt

En introduksjon til å skape tilgjengelighet med symboler

 

Neste: Hva er symboler?
Neste side