Eksempel: Valgbrosjyre med symboler

Skrivervennlig versjon

Her vises et eksempel på en engelsk valgbrosjyre som benytter symboler for å vise hovedpunktene. Dette inkluderer både de som har lese- / skrivevansker og hjelper også de som har engelsk som andre språk.

Utdrag av symboliserte oppsummeringer fra Labour partiets valgbrosjyrer i 2005: http://www.labour.org.uk/3367 

tilgjengelig informasjon - bilde 8

tilgjengelig informasjon - bilde 9

Forrige: Eksempler på tilgjengelig materiale
Forrige side
Neste: Offentlig ansvar - lover som gjelder
Neste side