Eksempler på tilgjengelig materiale

Skrivervennlig versjon

Metropolitan Police Authority (MPA)

tilgjengelig informasjon - bilde 15

 

The Metropolitan Police Authority er opptatt av å fremme handikappedes sosiale rolle og deltakelse.

Som del av sitt engasjement har de utviklet en Likhet for funksjonshemmede ordning som aktivt utfordrer diskriminering av funksjonshemmede mennesker.

I dette arbeidet har MPA, assistert av Widgit, utstedt en symbolstøttet spørreundersøkelse for å få folks mening om hvordan politiet kan jobbe mer effektivt og rettferdig med funksjonshemmede.

 

Learning Skills Council (LSC)

Coventry & Warwickshire LSC har produsert Elevstønadspakker for elever fra 14 – 19 år.  De er skrevet i tre formater: en symbolstøttet og en fullt symbolisert versjon, og et minihefte som til sammen dekker ulike leseferdigheter. Et årlig spørreskjema er også symbolstøttet.
tilgjengelig informasjon - bilde 16

 

 

 

 

 

 

 

Children’s Society Website: www.askability.org.uk

tilgjengelig informasjon - bilde 17

 

Solihull avdelingen av The Children's Society (Barnas Samfunn) besluttet at det var behov for en nettside hvor alt ble presentert i symbolform, slik at barn med lærevansker også kunne få informasjon om aktuelle saker, og for å danne et sentralt forum der barn kan uttrykke meninger og holdninger.

Solutions Squared etablerte nettstedet www.askability.org.uk ved å bruke Widgit’s elektroniske symboliseringstjeneste Webwide.

 

 

 

 

 

Forrige: Tilgjengelige Informasjonstjenester
Forrige side
Neste: Eksempel: Valgbrosjyre med symboler
Neste side