Hva er symboler?

Skrivervennlig versjon

Elev som bruker symboler til å skrive etter.

Symboler som forklaring til utstilling

Symboler brukt på kommunikator

Symboler brukt til å forklare fremmedspråk

Symboler brukes overalt hele tida, fra instrukser om hvordan du bruker et nytt apparat til skilting i flyplasser. Symboler gir umiddelbar informasjon om ting og situasjoner o.a. som vi ellers kanskje ikke ville forstå.

   tilgjengelig informasjon - bilde 5

Symboler er bilder som brukes til å forklare meningen med ting og gjøre dem enklere å forstå. De kan hjelpe alle med å fokusere på et begrep.

Hvem kan symboler hjelpe?

Symboler kan hjelpe alle som har vansker med tekst

Det er mange mennesker i samfunnet som har vansker med å lese: 

Behov

I England finnes det i dag 210.000 med store lærevansker og behov for daglig hjelp for å gjennomføre vanlige oppgaver. Det er 1,2 millioner mennesker som lever på egenhånd som har bruk for støtte (for eksempel i form av symboler).

Dette tilsvarer cirka 20.000 mennesker i Norge med store lærevansker og cirka 120.000 som har behov før støtte. (uoffisielle tall)

Neste: Symbolspråk
Neste side