Hvor mye blir symboler brukt?

Skrivervennlig versjon

Bruk av symboler i undervisning

Bruk av symboler i undervisning

Symboler er blitt brukt i nesten alle spesialskoler siden 1980-tallet og er godt etablert og utbredt. De brukes til å støtte barn med kommunikasjons- og lærevansker. Det forbedrer i sin tur selvtilliten og leseferdighetene.

Alle som har deltatt på disse skolene vil være kjent med symboler. Mange voksensentre og tjenesteleverandører bruker også symboler som et viktig hjelpemiddel for å informere.

Widgit Lese og Skrive symbolene (WLS) benyttes nå i store deler av Europa, Nord-Amerika og Austral-Asia. WLS databasen er nå (2009) oversatt til mer enn 25 språk. Widgit Lese og Skrive symbolene er i ferd med å bli mer og mer populære i vanlig undervisning, og er kjent for å støtte inkludering og hjelpe lesere som strever.

Symbols Inclusion Project (SIP) er et partnerskap mellom Widgit og Warwickshire distriktet, som ser på virkningene av å bruke symboler i vanlige skoler. For mer informasjon om SIP prosjektet, kan du se vår SIP prosjekt informasjon på www.symboler.no eller laste ned pdf utgaven av den samme fra www.normedia.no.

 

 

 

Forrige: Forskjellige symbolspråk
Forrige side
Neste: Tilgjengelige Informasjonstjenester
Neste side