Hvordan symboler læres

Skrivervennlig versjon

De fleste symboler er tydelige og åpenlyse, så lite læring er nødvendig. For mer abstrakte ideer er leseferdighetssymbolene til Widgit dannet ut fra et omforent og gjenkjennelig design. Det gjør det mulig for folk å lære nye symboler på en selvstendig måte.

Åpenlyse symboler

 Åpenlyse symboler - telefon, drikke, hus

Strukturerte symboler

Strukturerte symboler - baker, bibliotek, bakeri, bibliotekar, bokhandel

Forrige: Symbolspråk
Forrige side
Neste: Forskjellige symbolspråk
Neste side