Nyttig Informasjon

Skrivervennlig versjon

Andre nettsider med informasjon om symboler

Om Widgits Symbol Utviklingsprosjekt - www.widgit.com/widgitrebus
SIP Symbol Inkluderingsprosjekt www.widgit.com/sip
SymbolWorld - www.symbolworld.org
Askability - www.askability.org.uk
International Society for AAC - www.isaac-online.org 
Sensory Trust www.sensorytrust.org.uk
DirectGov www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/RightsAndObligations
Askloftet www.ask-loftet.no

Programvare fra Widgit Software – på norsk ved NorMedia

tilgjengelig informasjon - bilde 23

 

 

 

Communicate: SymWriter – www.symboler.no/symwriter
Symbol skriveprogram

Communicate: In Print – www.symboler.no/paa_trykk 
Symbol DTP publisher (for trykt materiell)

  

 

tilgjengelig informasjon - bilde 24

 tilgjengelig informasjon - widgit logo-bilde-25

Normedia Logo - Løsninger for inkludering og tilgjengelighet

Norske versjoner ved: NorMedia:  www.symboler.no  www.normedia.

 

Forrige: Andre prosjekter
Forrige side
Neste: Om Widgit Software
Neste side