Om NorMedia

Skrivervennlig versjon

NorMedia tilbyr flere programmer innenfor symbolbruk. Kort fortalt kan NorMedia som selskap beskrives slik med symboler:

NorMedia tilbyr løsninger for inkludering og undervisning for alle alderstrinn.

NorMedia tilbyr pedagogisk programvare for skole og hjem.

Selskapet har mer en 20 års erfaring innenfor tilgjengelighet og inkludering.

Forrige: Om Widgit Software
Forrige side