Om Widgit Software

Skrivervennlig versjon

Grunnleggerne av Widgit har vært pionerer i bruk av symboler for å støtte leseferdighet og kommunikasjon i mer enn 25 år, og har lenge vært blant foregangspersonene i utviklingen av dette feltet.

Widgit utgir en rekke programverktøy for å lage symboliserte dokumenter - til bruk både i trykt materiale og på nettet. (Blant annet SymWriter og På Trykk)

Widgit’s programvare og tjenester er verdens første i sitt slag, og Widgits Lese og Skrive symboler (WLS) er det eneste symbolsettet som er utformet spesielt for lesere med særskilte opplæringsbehov.

Widgit tilbyr også en rekke tjenester for å hjelpe organisasjoner med å gjøre informasjonen deres mer tilgjengelig.

Les mer på neste side om NorMedia som tilbyr programmer og tjenester i Norge.

Forrige: Nyttig Informasjon
Forrige side
Neste: Om NorMedia
Neste side