Symbolspråk

Skrivervennlig versjon

Symboler bidrar til å kommunisere ideer raskt og enkelt. Dette prinsippet er blitt utviklet videre til dagens omfattende symbolspråk, noe som gir langt større støtte enn kun de grunnleggende retnings og sikkerhetsikonene.

tilgjengelig informasjon - bilde 6


Illustrere begreper

Et symbol kan ganske enkelt illustrere et ord, men det kan gjøre mye mer enn det. Det er en grafisk framstilling av et begrep.

 

Visualisere mening og betydning

Symboler kan hjelpe lesere med å se betydningen av ordene. Denne tilnærmingen fungerer med informasjon på alle nivåer, f.eks. for å vise forskjellen på strøm og spenning.

 

Forrige: Hva er symboler?
Forrige side
Neste: Hvordan symboler læres
Neste side