Tilgjengelige Informasjonstjenester

Skrivervennlig versjon

Hvordan Widgit kan hjelpe

Hvis du lager skriftlig informasjon, skilting eller skal bygge et nettsted, kan du øke publikums forståelse betydelig ved å supplere tekstene dine med Widgits Lese og Skrive symboler (WLS). Samtidig vil du handle i tråd med Disability Discrimination Act (DDA - Diskrimineringsloven av 1995). Vi kan hjelpe deg med å velge det beste språket og den beste bruken av relevante symboler.

Vi kan samarbeide med deg for å utvikle dine kunnskaper om symboler og tilgjengelighet, og også lage nye symboler for spesifikke prosjekter. Widgit er både interessert i den videre utviklingen av symbolene og i all nyskapende bruk av dem.

Her kan du se noen eksempler på tjenestene vi tilbyr. Det er mer informasjon å få via [email protected].

Web innhold                                                          Skilting med symboler
The Isaac website                                                    South Ferrers Leisure Centre

tilgjengelig informasjon - bilde 11

  tilgjengelig informasjon - bilde 12

Formelle dokumenter                                           Brosjyrer og små informasjonsark
Personvern samtykkeerklæring                                 Rett til å klage

tilgjengelig informasjon - bilde 13

    tilgjengelig informasjon - bilde 14

Opphavsrett og Publiserings veiledning

Widgit WLS leseferdighets symboler er beskyttet av opphavsrett, men dette er ikke til hinder for bruken. Vi er opptatt av å hjelpe organisasjoner, etater og andre med å skape kvalitet for de som trenger symboler i hverdagen. Send en e-post til: [email protected] for råd og tillatelser til å bruke WLS symbolene.

 

 

Forrige: Hvor mye blir symboler brukt?
Forrige side
Neste: Eksempler på tilgjengelig materiale
Neste side