Om Widgit Lese og Skrive symboler

Skrivervennlig versjon

Widgit Lese og Skrive symboler (WLS) er utviklet spesielt for å støtte utviklingen av lese/skriveferdighetene. Tidligere var de kjent som Rebus symbolene. De har en klar skjematisk struktur i mye av ordforrådet og et minimum av detaljer for å redusere den visuelle forvirringen på sidene. De har også noen valgfrie grammatikalske markører for å støtte uferdige skrivere.

Mange symboler kan gjenkjennes av de fleste straks, mens andre må læres. Ved å bruke konsekvente designkriterier tar WLS sikte på å gjøre læringsoppgavene lettere.

Trykk neste eller velg side i menyen til høyre for å se beskrivelser av Widgit symbolenes struktur og konvensjoner.

Neste: Bygninger og rom
Neste side